Hiện tại BFarm đang cập nhật danh sách rau cho tuần sau nữa. Xin mời quý khách quay lại vào 8 giờ sáng thứ 2 để lựa chọn rau Combo.