Rau dền đỏ

Rau dền đỏ
Dùng nấu canh, luộc rất mát
SKU: 81 Danh mục: Rau xanh