bfarm.vn chuyển sang nhà mới

Từ 12/11/2018, các thành viên Bfarm vui lòng chọn rau tại trang https://ocity.vn

Mọi thông tin về tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu, số dư tài khoản đều được giữ nguyên tại website của O-City.