BFARM

NÔNG SẢN HỮU CƠ - GIAO HÀNG TẬN NƠI

BFARM

NÔNG SẢN HỮU CƠ - GIAO HÀNG TẬN NƠI

BFARM

NÔNG SẢN HỮU CƠ - GIAO HÀNG TẬN NƠI

BFARM

NÔNG SẢN HỮU CƠ - GIAO HÀNG TẬN NƠI

BFARM

NÔNG SẢN HỮU CƠ - GIAO HÀNG TẬN NƠI

/

NÔNG SẢN HỮU CƠ

Giao hàng tận nơi
Why choose Us?

Gói Combo 1Phù Hợp Gia Đình 2-3 Người1 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 4.5kg

6 loại Rau xanh
4 loại Củ, Quả
3 loại Rau gia vị
800.000 / Tháng
Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký

 

Why choose Us?

Gói Combo 2Phù Hợp Gia Đình 4-5 Người2 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 3.5kg

6 loại Rau xanh
4 loại Củ, Quả
3 loại Rau gia vị
1.250.000 / Tháng
Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký

 

Why choose Us?

Gói Combo 3Phù Hợp Gia Đình 5-6 Người3 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 3kg

6 loại Rau xanh
4 loại Củ, Quả
3 loại Rau gia vị
1.600.000 / Tháng
Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký

 

 
Why choose Us?

Gói Combo 1APhù Hợp Gia Đình 2-3 Người1 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 3kg

6 loại Rau xanh
4 loại Củ, Quả
3 loại Rau gia vị
600.000 / Tháng
Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký

 

Why choose Us?

Gói Combo 2APhù Hợp Gia Đình 4-5 Người2 Lần 1 Tuần, Mỗi Lần 2.5kg

6 loại Rau xanh
4 loại Củ, Quả
3 loại Rau gia vị
950.000 / Tháng
Đã Bao Gồm Phí Vận Chuyển
Đăng ký