Gửi thông tin liên hệ

Chăm sóc khách hàng

PHONE:

0166.904.4846
0125.248.4347
0122.497.6362
Thứ hai - Thứ bảy, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

EMAIL:
info@bfarm.vn

ĐỊA CHỈ:
Nông trại rau sạch BFarm
Vườn 1 : xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội
Vườn 2 : đê Thanh Trì, phường Trần Phú, Lĩnh Nam, Hà Nội